تفاوت اقامت دائم و شهروندی کانادا چیست ؟

تفاوت اقامت دائم و شهروندی کانادا چیست ؟

آیا مزایایی وجود دارند که یک شهروند کانادایی از آن بهره مند می گردد ولی فردی که تنها اقامت دائم کانادا را دارد نتواند از آن ها بهره مند شود؟


در پاسخ به این سئوال باید بگوئیم بله تفاوت هایی بین شهروند کانادایی و فردی که تنها اقامت دائم دارد، وجود دارد.


تفاوت اصلی بین شهروند کانادایی و فردی که تنها اقامت دائم کانادا را دارد، حق داشتن پاسپورت کانادایی است، و داشتن پاسپورت تنها برای شهروندان کانادایی امکان پذیر است، که این مورد جنبه خیلی مهم و نمادین شهروندی کانادا است زیرا شما را یک کانادایی معرفی می کند.


عدم وجود محدودیت برای حضور در کانادا تفاوت دیگری است که تنها شهروند کانادایی از آن بهره‌مند است، در حالی که افراد دارنده‌ی اقامت کانادا، برای تمدید اقامت دوباره خود مجبورند طی 5 سال گذشته حداقل 730 روز را در کانادا سپری کرده باشند در حالی که شهروندان کانادایی هیچ شرطی مبنی بر حضور در کانادا ندارند و قادرند آزادانه در خارج از کشور کانادا زندگی کنند.


تفاوت های دیگر شهروند کانادایی حق رای دادن، استخدام در دولت فدرال در صورت تمایل و یا توانایی راه اندازی دفتر سیاسی است.