مصاحبه با خانم لادن حسن ولی موسس و مدیر شرکت Best Quality Immigration


خانم لادن حسن ولی عضو فعال مشاوره در زمینه‌ی شورای تنظیم مقررات کانادا، انجمن مشاوران مهاجرت فارسی کانادا و انجمن کانادایی مشاوران مهاجرت تخصصی است. خانم حسن والی در زمینه‌های حقوقی و قانونی مختلفی کار کرده است. وی سال‌هاست که به طور فعال در زمینه‌ی حقوق مهاجرت کار می‌نماید. وی با تاکید و تخصص در زمینه‌ی حقوق و قوانین مهاجرتی کانادا شرکت مهاجرت با بهترین کیفیت را تاسیس نمود و با ارائه ی بهترین و سریع‌ترین مشاوره‌ها همچون یک وکیل از مراجعه‌کنندگان خود حمایت به عمل می‌اورد.