چرا تحصیل در مناطق آتلانتیک ؟

چرا تحصیل در مناطق آتلانتیک ؟

تحصیل در این مناطق موقعیت خیلی خوبی برای شما می باشد ، زیرا نیاز نیست بعد از اینکه تحصیلاتتان را تمام کردید سابقه کار پیدا کنید.

اگر در مناطق آتلانتیک تحصیل کنید و طول تحصیلتان حداقل 2 سال بعد از دیپلم باشد ، نصف دوره شما می تواند ESL باشد، برای آموزش زبان، قبل از شروع کورس اصلی شما باشد و بعد از گذراندن ۱۶ ماه اقامت در این استان میتوانید تقاضای اقامت دائم کنید.

بعد از تحصیلتان فقط کافی می باشد تا ثابت کنید که می خواهید در آنجا بمانید و خانواده خودتان را می توانید ساپورت کنید.