چه مدّت طول می کشد تا ویزای اقامت دائم برای مهاجرت به کانادا را دریافت کنم؟

چه مدّت طول می کشد تا ویزای اقامت دائم برای مهاجرت به کانادا را دریافت کنم؟

بسته به انتخاب برنامه مهاجرتی متفاوت است مثلا با داشتن حدود 1 سال سابقه کار کانادایی در عرض حدود 1 سال میتوانید اقامت دائم کانادا دریافت نمایید. در کل در رابطه با مدت زمان دریافت اقامت دائم نمی توان صحبت کرد، زیرا سیستم مهاجرتی کانادا بسیار پیچیده می باشد.