نحوه‌ی دریافت اقامت فرزندان کانادایی متولد خارج‌ از کشور کانادا

نحوه‌ی دریافت اقامت فرزندان کانادایی متولد خارج‌ از کشور کانادا

والدین کانادایی فارغ از آن که فرزندان شان کجا به دنیا می آیند شهروندی کانادا را برای فرزندان خو به ارمغان می آورند.

کافی است تا یکی از والدین زیستی یا قانونی نوزاد در هنگام تولد کانادایی باشد تا قادر به دریافت شهروندی و ملیت کانادایی گردد.

اگر فردی فرزند یک کانادایی متولد خارج از خاک کانادا باشد با پرداخت ۷۵ دلار در یک دوره زمانی پنج ماهه برای دریافت اقامت کانادا از طریق سازمان مهاجرت، پناهندگی و اقامت موسوم به IRCC می تواند اقدام نماید.