آیا بدون کمک وکیل مهاجرت، می توانم از موفقیت پذیرش درخواست اقامتم در کانادا مطمئن باشم؟

آیا بدون کمک وکیل مهاجرت، می توانم از موفقیت پذیرش درخواست اقامتم در کانادا مطمئن باشم؟

در نظر داشته باشید برای مهاجرت به کانادا و یا هر کشوری دیگر و یا درخواست ویزای کانادا هیچ اجباری برای انتخاب وکیل مهاجرت ندارید. اما همیشه استفاده از اطلاعات افرادی که در این حیطه تجربه داشته اند مفید است، حداقل از مشاوره افراد با تجربه در حیطه مهاجرت یا ویزا استفاده نمائید، سپس اقدام به ارائه درخواست ویزا با مهاجرت نمایید.