آپدیت جدید اداره مهاجرت کاناداآپدیت جدید اداره مهاجرت کانادابرخی از دانشجویان بین المللی که نمی توانند تمام مدارک لازم را برای گرفتن مجوز تحصیل یا اجازه کار را پس از فارغ التحصیلی ارسال کنند، بر اساس آپدیت جدید، اداره مهاجرت کانادا پرونده های این افراد را باز نگه می دارد.

از آنجایی که کروناویروس بسیاری از دفاتر و مراکز را مجبور کرده است که بسته بمانند، در نتیجه برخی متقاضیان دریافت اجازه تحصیل قادر به تکمیل سه مؤلفه اساسی زیر در برنامه خود نیستند:

- انجام بایومتریک
- انجام مدیکال
- ارسال پاسپورت برای گرفتن ویزا

از این رو اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده است، پرونده این افراد را به دلیل نقص یکی از موارد بالا رد نمی کند بلکه پرونده را تا زمانی که مدارک را دریافت کند یا اثبات شود که اقدامی انجام شده است باز نگه خواهد داشت.