کسب امتیاز بالاتر برای اشخاصی که تسلط به زبان فرانسه دارند در سیستم اکپرس اینتری کاناداکسب امتیاز بالاتر برای اشخاصی که تسلط به زبان فرانسه دارند در سیستم اکپرس اینتری کاناداکسب امتیاز بیشتر برای آن دسته از دواطلبان اکسپرس انتری کانادا که به زبان فرانسوی صحبت می کنند یا دو زبانه هستند.

کشور کانادا می خواهد تا سال 2023 و پس از کاهش محدودیت های سفر به این کشور، تعداد مهاجران مسلط به زبان فرانسه در خارج از استان کبک را افزایش 4.4 درصدی دهد.

بر اساس صحبت های وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا آقای مارکو مندیچینو یکی از اهداف دولت برای حمایت از توسعه اقلیت فرانسوی زبان کشور کانادا در خارج از استان کبک رشد اقتصادی و موفقیت کشور در دراز مدت است.

در ضمن ایشان گفته اند کشور کانادا به جذب مهاجرات فرانسوی زبان ادامه خواهد داد و از اقلیت های فرانسوی حمایت خواهد کرد تا شاهد رشد و شکوفایی جوامع فرانسوی زبان کشور کانادا باشد.

بر همین اساس و طبق اعلام وزیر مهاجرت و شهروندی کشور کانادا آقای مندیچینو آن دسته از دواطلبان سیستم Express Entry که به زبان فرانسوی صحبت می کنند یا دو زبانه هستند با کسب امتیاز بالاتر، شرایط بهتری برای دریافت امتیاز بیشتر در سامانه ی جامع رتبه بندی مهاجرت به کانادا خواهند داشت.

طی سال های 2003 تا 2019 بیشتر از شصت هزار مهاجر فرانسوی زبان به کشور کانادا رفته اند که بیش از 8000 نفر از آنها تنها در سال 2019 اقدام به مهاجرت کرده اند که باعث گردید در همین سال 2/82 درصد مهاجر فرانسوی زبان در خارج از استان کبک باشند.

از این رو داوطلبان مهاجرت به کشور کانادا که مهاجرت زبان فرانسوی داشته باشند 15 تا 25 امتیاز بیشتر و دواطلبان دو زبانه که قبلا 30 امتیاز کسب می کردند هم اکنون 50 امتیاز کسب خواهند کرد.

لازم به ذکر است استان کبک با داشتن سامانه ی مهاجرتی جداگانه ای و مختص به خود دارد و اقدام به پذیرش مهاجران فرانسوی زبان می کند.