پذیرش سالانه 400000 هزار مهاجر جدید توسط کاناداپذیرش سالانه 400000 هزار مهاجر جدید توسط کاناداطبق برنامه اعلامی جدید از سوی کشور کانادا، این کشور قصد دارد طی سه سال آینده سالانه چهارصد هزار مهاجر بپذیرد.

کانادا به دلیل جبران خسارت های مالی و اقتصادی که برایش پیش آمده است و همچنین از آن جایی که 18 درصد جمعیت آن را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهند، برای جلوگیری از سالخوردگی جمعیت و پائین بودن میزان زاد و ولد در این کشور قصد دارد طی 3 سال آینده و طبق برنامه مهاجرتی خود از سال 2021 تا 2023 بیشترین میزان مهاجر در تاریخ خود را پذیرا باشد.

از این رو طبق برنامه اعلامی برای سه سال آینده کانادا می خواهد پذیرای 60 درصد از تمام مهاجرین تحت برنامه اکسپرس اینتری و برنامه گزینش استانی باشد و طی 3 سال آینده این تعداد مهاجر جدید جذب کانادا خواهند شد :

سال ۲۰۲۱: تعداد ۴۰۱۰۰۰ مهاجر
سال ۲۰۲۲: تعداد ۴۱۱۰۰۰ مهاجر
سال ۲۰۲۳: تعداد ۴۲۱۰۰۰ مهاجر