هموطنان داخل ایران نمی توانند در آزمون آیلتس ایندیکیتور شرکت کنند.هموطنان داخل ایران نمی توانند در آزمون آیلتس ایندیکیتور شرکت کنند.چند روز گذشته در مورد IELTS Indicator توضیح داده بودیم، متاسفانه ایران در لیست کشورهایی که می تواند در آزمون آیلتس ایندیکیتور شرکت کند نمی باشد.

با توجه به این موضوع هموطنان ساکن در ایران نمی توانند در آزمون آیلتس ایندیکیتور شرکت کنند مگر اینکه در کشور دیگری ساکن باشند.