معرفی بهترین شرکت ها برای کار در کانادامعرفی بهترین شرکت ها برای کار در کانادابه دنبال مسابقه ای که از سال 1999 هر ساله در کشور کانادا برگزار می شود و برندگان آن هر سال و در ماه اکتبر در روزنامه گلوب اند میل معرفی می شوند، امسال نیز فهرستی از 100 شرکت و کارفرمای برتر کانادایی معرفی شده که مشخص می نماید کدام شرکت ها در صنایع خود به بهترین روش کار و فعالیت داشته اند و همچنین سیاست های مناسبی در بخش منابع انسانی خود اتخاذ کرده اند.

لیست برندگان مسابقه شرکت ها و کارفرمایان کانادایی که توسط تحریریه رونامه ها انتخاب می شوند، از سال 2007 به همراه دلایل سردبیران به صورت آنلاین منتشر می گردد ولی پیش از آن این فهرست به عنوان کتاب سال در کانادا منتشر می شد.

از این رو طبق برنامه اعلامی برای سه سال آینده کانادا می خواهد پذیرای 60 درصد از تمام مهاجرین تحت برنامه اکسپرس اینتری و برنامه گزینش استانی باشد و طی 3 سال آینده این تعداد مهاجر جدید جذب کانادا خواهند شد :

این فهرست امسال نیز در گلوب اند میل منتشر شده و می تواند گفت در هر صنعتی از یک شرکت برتر نام برده شده است. شرکتها و کارفرمایان کانادایی که در حوزه هایی مختلف مثل سلامت، درمان، تکنولوژی، اقتصادی و مالی، غذا و آموزش و پرورش فعال بوده اند.

عوامل مختلفی در این ارزیابی در نظر گرفته می شود و معیارهایی مانند محیط اجتماعی، بهداشت، محل کار، تعطیلات و مرخی، مزایای مالی، مزایای خانوادگی، ارتباطات بین پرسنل و موارد دیگر در این انتخاب دخیل هستند

از این رو هر یک از این شرکت ها علاوه برای مدیریت قوی و کارآمد، دارای محیط کار مناسب و مطلوبی بوده اند که باعث گردیده پرسنل و کارمندان این شرکت های کانادایی در محیط کار خود رشد کرده باشند.

در بین بهترین این شرکت ها و فهرست می توان به کارفرما ها و شرکت هایی مانند University of Toronto، Rogers، CBC، SickKids، TD Bank، House of Commons Administration اشاره نمود.