شروع پروازهای دو شرکت هواپیمایی وست جت و ایرکاناداشروع پروازهای دو شرکت هواپیمایی وست جت و ایرکاناداپروازهای دو شرکت وست جت و ایرکانادا از اول ژوئیه با حفظ موازین بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در صندلی‌ها آغاز میگردد.

هواپیمایی وست جت در اطلاعیه ای که روی جمعه صادر کرد با بیان این نکته که با توجه به بررسی و راهنمایی های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی اقداماتی را جهت حفظ شرایط بهداشتی در دست اجرا دارد تا کانادایی ها با اطمینان خاطر از امنیت خودشان از خدمات این شرکت استفاده نمایند.

از جمله اقداماتی که این شرکت انجام خواهد داد نصب فیلترهای HEPA برای تصفیه کردن هوای کابین ها و کف، تنظیم صندلی ها با حفظ فاصله فیزیکی، ضدعفونی نقاط لمس مسافران و الزام نیروهای خدماتی به استفاده از ماسک می باشد.

ایرکانادا نیز اقدامات مشابه و جدیدی را بر اساس توصیه های سازمان هواپیمایی بین المللی (ایکائو) و سایر سازمان ها مبنی بر استفاده از استراتژی خاص در مقابل ویروس کرونا انجام داده است و با اینکه پیش از این شرکت هواپیمایی ایرکانادا از فروش صندلی های زوج در پروازهای خود برای کنترل شیوع کووید 19 امتناع می کرد.

شرکت هواپیمایی ایرکانادا در مونترال و شرکت هواپیمایی وست جهت در کلگری مستقر هستند.

پیش‌بینی می‌شود رزوراسیون آنلاین وست جت،همچون خطوط هواپیمایی آمریکایی از روز چهارشنبه عملیات عادی خود را شروع نماید.