رد توافق نامه کشور ثالت بین کانادا و آمریکا توسط قاضی فدرال کانادارد توافق نامه کشور ثالت بین کانادا و آمریکا توسط قاضی فدرال کاناداتوافق نامه پناهندگان کانادا و آمریکا، به دلیل در معرض خطر قراردادن و نقض حقوق بشر مورد اعتراض شورای پناهندگان کانادا و عفو بین الملل است.

قاضی فدرال کانادا با اعلام رد توافق نامه پناهندگان کانادا و آمریکا گفت مفاد توافق نامه کشور سوم، نقض کننده تضمین های اصلی زندگی، امنیت و آزادی است.

بر اساس این توافق نامه دو کشور کانادا و آمریکا از یکدیگر به عنوان مکانی امن حمایت خواهند کرد، به این معنی است که کانادا اجازه خواهد داشت پناهندگانی که وارد بنادر ورودی و یا مرز کانادا و آمریکا می شوند را برگردانده و پناهندگان باید ادعای خود در خصوص پناهندگی را در آمریکا و یا کشور اولی که به آن وارد شده اند مطرح و پیگیری نمایند.

مدافعان پناهندگان آمریکا را کشوری مناسب برای افرادی که تحت شرایط سخت بوده اند نمی دانند و شورای پناهندگان کانادا، شورای کلیساهای کانادا و عفو بین‌الملل در دادگاه افشا کرده‌اند که با بازگشت مدعیان پناهندگی غیرمجاز آمریکا، آن‌ها در معرض خطر نقض حقوق بشر قرار خواهند‌ گرفت و احتمال بازداشت توسط آمریکا وجود دارد.