راه اندازی اپلیکیشن رهگیری مسافران وروردی به کشور کاناداراه اندازی اپلیکیشن رهگیری مسافران وروردی به کشور کانادانصب این اپلیکیشن برای تمامی مسافران ورودی از طریق مرزهای زمینی و هوایی کانادا اجباری است.

اگر بنا به هر دلیلی قادر به نصب اپلیکیشن نیستید به محض ورود باید درخواست فرم های کاغذی معادل این اپلیکیشن را تکمیل نمائید.

جهت مشاهده فیلم معرفی این نرم افزار کلیک کنید