درخواست های Work permits و Study permits از این بعد ایمیل می شوند.درخواست های Work permits و Study permits از این بعد ایمیل می شوند.با توجه به اینکه درخواست های Work permits & Study permits پیش از این به صورت فیزیکی به کشور متقاضیانی که نامه پذیرش خود را دریافت کرده بودند ارسال می شد، با ایجاد تغییراتی نامه ها از پس پست نشده و بجای آن ایمیل می شود.

اشخاصی که در کانادا به سر می برند و دارای ملیت خارجی هستند و در حال حاضر اجازه تحصیل در کانادا و یا کار در کانادا را پیدا کرده اند هم اکنون خواهند تواست نامه خود را از طریق ایمیل دریافت کنند.

سازمان مهاجرت، پناهندگی و اقامت کانادا برای درخواست های آن گروه از اشخاصی که نامه مقدماتی دارند اما راهی برای سفر به این کشور ندارند در حال باز شدن است و مقررات جدید شامل افرادی که تحت عنوان برنامه سابقه بین المللی کاناد LOI دریافت کرده اند نیز می شود.

بسیاری از دارندگان LOI با توجه به شرایط پیش آمده بخاطر ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند و با اینکه برای کار در کانادا و یا تحصیل در کانادا تائید شده اند ولی نمی توانند به هیچ مبدا ورودی به کانادا بروند و از دریافت Work permits & Study permits بازمانده اند.

این فرایند جدید به این افراد اجازه خواهد داد تا درخواست های Work permits & Study permits خود را به صورت آنلاین درخواست دهند تا نسخه ی فیزیکی برای آن ها پست شود. IRCC می گوید این گزینه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ در دسترس خواهد بود.