درخواست صدور گذرنامه کانادا به صورت ایمیلی جریان خواهد داشتدرخواست صدور گذرنامه کانادا به صورت ایمیلی جریان خواهد داشتدولت کانادا در روز جمعه 31 جولای اعلام کرد خدمات صدور گذرنامه به صورت تدریجی آغاز شده است.

بنابر این از این روز کانادایی هایی که نیاز فوری به گذرنامه داشته باشند و یا اثبات نمایند که طی 30 روز آینده به کانادا سفر خواهند کرد، می توانند برای درخواست پاسپورت از طریق ارسال ایمیل اقدام نمایند و درخواست قرار ملاقات حضوری نمایند.

در ضمن بخاطر محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و تقاضای بالا از اشخاصی که ظرف 30 روز آینده قصد سفر به کانادا را ندارند درخواست شده است که از ارسال درخواست خودداری نمایند.

افرادی که گذرنامه آن ها در تاریخ 1 فوریه سال 2019 یا بعد از آن منقضی شده است، می توانند به جای یک سال در طی دو سال پس از تاریخ انقضا گذرنامه خود از روند تمدید ساده تر گذرنامه استفاده نمایند و آن ها فرصت بیشتری برای تمدید پاسپورت خود دارند.