دانشگاه های مورد تائید اداره مهاجرت کانادادانشگاه های مورد تائید اداره مهاجرت کانادالیست دانشگاه هایی که برنامه پذیرفتن دانشجویان بین المللی آنها به تایید اداره مهاجرت کانادا رسیده است در وب سایت اداره مهاجرت کانادا منتشر گردید.

پیرو خبر خبر مورخ 16 مهرماه 1399 در خصوص بازگشایی مرزهای کانادا برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در کانادا که در وب سایت منتشر شده بود، لیست مراکز دانشگاهی کانادا و مراکز تحصیلی کانادا که مورد تائید اداره مهاجرت کانادا می باشند منتشر شده است .

جهت مشاهده لیست اسامی دانشگاه ها و موسسات آموزشی اینجا را کلیک نمائید.