بازگشایی مرزهای کانادا برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در کانادابازگشایی مرزهای کانادا برای دانشجویان بین المللی متقاضی تحصیل در کانادادر صورتی که مراکز آموزشی مورد نظر دانشجویان و متقاضیان تحصیل در کانادا برنامه تائید شده از طرف استان ها جهت مقابله و جلوگیری از انتشار بیماری کرونا داشته باشند، دانشجویان این دسته از دانشگاه ها از 20 اکتبر سال جاری اجازه سفر به کانادا را خواهند داشت.

از این رو مراکز آموزشی و دانشگاه ها باید لیست اقدامات و برنامه های خود جهت آمادگی مقابله با کووید19 را برای دولت استانی ارسال نمایند . برخی از این برنامه ها باید شامل مواردی به شرح زیر باشند:

• کمک به برنامه های قرطینه.

• کمک و راهنمایی افراد برای خرید مایحتاج روزانه خود از جمله مواد غذایی یا دارو در مدت قرنطینه.

• راهنمایی در خصوص پروتکل های بهداشتی در مواقعی که با دانشجوی کرونا مثبت مواجه می شوند.

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) به زودی لیست مراکز آموزشی مورد تائید را در وب سایت خود منتشر می نماید و این تصمیمات جدید در مورد تمامی دانشجویان متقاضی تحصیل در کانادا بدون در نظر گرفتن زمان تائید ویزای تحصیلی و یا اینکه شهروند چه کشوری هستند اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه این دسته از دانشجویان بایستی بدون علائم بیماری کرونا باشند، مدارک قابل استنادی برای دلیل ورود خود به کانادا را نیز در اختیار داشته باشند.

در ضمن خانواده نزدیک دانشجویان از جمله همسر، افراد تحت تکفل دانشجو مانند فرزندان و اگر دانشجو کمتر از سن 18 سال باشد یکی از والدین یا سرپرست قانونی دانشجو می توانند با در اختیار داشتن دلایل محکمی مانند سکونت در کشور کانادا به منظور حمایت از دانشجو در دوران تحصیل در کانادا به این کشور سفر کنند.

لازم به ذکر است این دسته از دانشجویان و اعضای خانواده آنان باید 14 روز قرنطینه اجباری به محض ورود به کشور کانادا را به همراه تمامی دستورات و نکات بهداشت عمومی رعایت نمایند.