بازگشایی محدود برخی از مراکز درخواست ویزا (VAC)بازگشایی محدود برخی از مراکز درخواست ویزا (VAC)برخی از مراکز درخواست ویزا (VAC) ضمن انجام اقدامات مهم ایمنی برای حفظ سلامت پرسنل و مراجعین خود، خدمات محدودی را از تاریخ 11 جون آغاز کرده اند.

لازم به توضیح است محدودیت های مسافرتی به کانادا، همچنان وجود دارد و کلیه مسافرانی که وارد کشور کانادا می شوند باید بلافاصله پس از رسیدن به مدت 14 روز در قرنطینه باشند.

لیست VAC هایی که برای خدمات محدود بازگشایی شده اند به شرح زیر است:

• Tel Aviv, Israel
• Erbil, Iraq
• Vienna, Austria
• Düsseldorf, Germany
• Abu Dhabi, UAE
• Tokyo, Japan
• Osaka, Japan
• The Hague, Netherlands
• Rome, Italy