بازگشایی برنامه اسپانسرشیپی کانادا برای والدینبازگشایی برنامه اسپانسرشیپی کانادا برای والدینبنا بر اعلام وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، از ساعت ۱۲ ظهر روز ۱۳ اکتبر سال جاری به وقت شرق کانادا برنامه اسپانسرشیپی والدین باز گشایی خواهد شد.

متقاضیان تا ساعت ۱۲ ظهر روز ۳ نوامبر فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را جهت اسپانسر نمودن والدین اعلام نمایند.

پس از این تاریخ، وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، بطور تصادفی تعداد ۱۰ هزار پرونده را جهت ادامه پروسه اعلام خواهد نمود و انتخاب شدگان ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا پرونده کامل را به وزارت مهاجرت ارسال نمایند.

سهمیه سال۲۰۲۰ تعداد ۱۰ هزار متقاضی می باشد و سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۰ هزار پرونده خواهد بود.