الزام تب سنجی مسافران هوایی کاناداالزام تب سنجی مسافران هوایی کانادادر صورتی که تب داشته باشید نمی توانید سوار هواپیما بشوید. بررسی دمای بدن در یک مرحله مقدماتی از چهار فرودگاه بین المللی در سراسر کشور تا پایان ماه ژوئیه آغاز خواهد شد، زیرا در پروازها همیشه رعایت فاصله 2 متری امکان پذیر نیست.

این امر ابتدا برای مسافران هوایی که به کانادا وارد می شوند اعمال می شود و سپس شامل افرادی می شود که به خارج از کشور سفر می کنند.

پس از آن، برای هر کسی هم که در داخل کانادا پرواز می کند، کنترل دمای بدن اجباری خواهد بود.

ترود گفت این اقدام یک اصل محافظتی دیگر، به اصول محافظتی فعلی اضافه می کند. وی همچنین خاطر نشان کرد تب سنجی راهی برای تشخیص کووید 19 نیست. این کار راهی برای نشان دادن علائم ویروس است.

تا پایان ماه سپتامبر 11 فرودگاه پر رفت و آمد دیگر در کشور تحت این غربالگری قرار خواهند گرفت .اگر تایید شود که شخصی تب دارد، باید بعد از 14 روز دوباره برای پرواز خود اقدام کند. همچنین دمای بدن کارکنان فرودگاه و حمل و نقل هوایی نیز قبل از ورود به فرودگاه ها، بررسی می شود.

وست جت و ایر کانادا پیش از اعلام این دستورالعمل، ملزم به چک کردن دمای بدن مسافران خود بودند.