افزایش شهریه دانشگاه های کانادا و نگرانی دانشجویان در خصوص این افزایشافزایش شهریه دانشگاه های کانادا و نگرانی دانشجویان در خصوص این افزایشبا اینکه تنها چند روز تا آغاز سال تحصیلی و همچنین ترم پائیزه نمانده است، دانشجویانی که در در دانشگاه های کشور کانادا ثبت نام کرده اند نگران هستند که شرایط بیماری کرونا باعث گردد، وضعیت مالی، تحصیلی و آینده شان در کشور کانادا با توجه به این شرایط، تاثیر منفی گرفته و برایشان مشکل ساز شود.

دانشجویان برخی از دانشگاه ها با تشکیل انجمن ها و تشکل هایی سعی دارند که مشکلات و نگرانی های خود را با مسئولان دانشگاه های کانادا در میان بگذارند، از این رو دانشجویان بین المللی دانشگاه تونتو اقدام به تشکیل انجمی موسوم به ISAN نموده اند.

گفته شده است شهریه ها نسبت به سال قبل حدود 5 درصد افزایش خواهد داشت.