از سرگیری آزمون های شهروندی کشور کانادااز سرگیری آزمون های شهروندی کشور کانادااداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا پس از 8 ماه که از توقف آزمون های شهروندی کانادا که به دلیل شیوع بیماری کرونا می گذرد، از سرگیری این آزمون ها را به صورت آنلاین و در یک دوره آزمایشی برای 5000 نفر که از قبلا ثبت نام کرده و نوبت داشته اند شروع می کند تا از این طریق این آزمون را اعتبار سنجی نماید.

در همین راستا این اداره اعلام کرده است با طراحی و راه اندازی یک بستر مجازی و جدید برای آزمون های شهروندی کانادا که طی چند ماه آینده و به احتمال زیاد از ماه های ابتدایی سال جدید یعنی 2021 پس از نظارت بر صحت عملکرد و قابل اعتماد بودن سیستم برای افراد بیشتری قابل اجرا خوهد بود.

در این آزمون شرکت کنندگان بایستی هویت خود را از طریق وارد نمودن اطلاعات شخصی تائید و قبل از شروع با وب کم از خود و مدارک شناسایی مرتبط با خود عکس بگیرند.

این سیستم مانند آزمون های دیگر که به دلیل همه گیری بیماری کرونا به صورت آنلاین برگزار شده اند مانند آزمون قبولی دانشکده حقوق یا آزمون وکالت در طول برگزاری آزمون از شرکت کننده تصویر برداری می کند.

این اداره در این ارتباط اعلام کرده است در این روش افراد نیاز به مراجعه حضوری ندارند و اشخاص برای دعوت به آزمون از طریق ایمیل مطلع خواهند شد و همانند آزمون های حضوری 20 سوال را بایستی طی 30 دقیقه پاسخگو باشند.

در این رابطه افرادی که تمایل به انجام آزمون به صورت حضوری دارند می توانند منتظر باشند ولی در این رابطه هنوز زمان مشخصی اعلام نشده است.