اخذ پذیرش تحصیلی کانادا بدون مدرک زباناخذ پذیرش تحصیلی کانادا بدون مدرک زباناز آنجایی که یکی از شرایط اولیه اخذ پذیرش برای اکثر دانشگاههای کانادا داشتن مدرک زبان با نمرات بالا می باشد، موسسه مهاجرتی لادن حسن ولی امکانی را فراهم آورده است تا متقاضیان این نوع ویزا بدون داشتن مدرک زبان بتوانند جهت پذیرش اقدام نمایند و در طول تحصیل سطح زبان خود را بهبود ببخشند.

لطفا جهت مطالعه و آشنایی با ویزای تحصیلی بدون مدرک زبان اینجا را کلیک نمائید.