وزیر مهاجرت کانادا می گوید "به کانادا بیائید"وزیر مهاجرت کانادا می گوید "به کانادا بیائید"مندچینو وزیر مهاجرت کانادا، در مصاحبه تلویزیونی جدید خود گفت: كه كانادا باوجود همه گیری ویروس کرونا، راه هایش برای مهاجرت باز می باشد.

در حالی که دونالد ترامپ دستورالعمل جدیدی را امضا كرد كه مانع از ورود دارندگان كارت سبز و كارگران موقت خارجی در سال 2020 به ایالات متحده آمریکا خواهد شد و دلیل این دستور را اعتقاد به نیروی كار آمریكایی دانست که در حال حاضر شغل خود را به دلیل ویروس کرونا از دست داده اند.

از طرف دیگر وزیر مهاجرت کانادا از زمان آغاز بحران کرونا اظهارات بی شماری کرده است که در آن ها اشاره به این موضوع داشته است که کانادا همچنان متعهد به استقبال از مهاجران، کارگران خارجی موقت و دانشجویان بین المللی است.

وی در پاسخ به اظهارنظر خود در مورد تعلیق مهاجرت در ایالات متحده، گفت: مهاجرت "به بهبود اقتصادی کانادا کمک خواهد کرد".